top of page

Projekt
Udvidelse af Møldrup Hallen

Hvad vil vi opnå?

Vi, Møldrup hallens bestyrelse, ønsker at skabe et fundament for et endnu mere aktivt miljø i Møldrup, hvor byens foreninger, institutioner og borger kan dyrke deres passioner og fælleskaber på tværs af generationer og uanset udgangspunkt. 

  • Renoveringen og den udvidelsen skal bidrage til en attraktiv by, der udvikler sig i takt med samfundet. Hvor der er moderne og tidsvarende faciliteter til byens borgere.

  • Vi vil skabe et samlingspunkt, der fastholder det gode fællesskab, hvor byens borgere kan samles på tværs af alder, køn interesse og udgangspunkt.

  • Et moderne center, hvor der er plads til alle, og til både større og mindre arrangementer. 

De illustrerende skitser (se dem her) for det store udvidelsesprojektet for Møldrup Hallen til rundt regnet 10 millioner kroner blev d. 6/4 2022 præsenteret Møldrup-borgerne og andre interesserede.

Her kunne man, over et stykke pizza og/eller en hotdog, høre meget mere om halprojektet, der har været undervejs siden 2018.

Formanden for Møldrup hallens bestyrelsen, Peter "Byg" Christiansen, udtalte i denne forbindelse:

"Vi har brugt de seneste par år under coronaen til at have en rigtig god dialog med de foreninger, der bruger hallen, så vi er skarpe i forhold til det, vi ønsker, og nu er vi klar til at vise skitserne og fortælle om det. Og det gør vi omkring runde borde, så det ikke bliver en, der står og fortæller, men så man kan tale med folk fra forskellige foreningsbestyrelser. Det er jo ikke bare hallens projekt"

Projektets omfang:

  • Udvidelse af selve hallen, med en ”halv hal” med plads tre badmintonbaner

  • Udvidelse af café, multisal og omklædning

  • Tag, isolering og den eksisterende hal skal renoveres

Samtidig med dialogen med foreningerne så fik de fremmødte d. 6/4 2022 også mulighed for at komme med input og sågar melde sig under fanerne til al det frivillige arbejde, som projektet også kommer til at

bære præg af.

Filosofien er nemlig, at det skal være et projekt, der opfylder de lokale behov, og folk skal have indflydelse, så alle føler et ejerskab.

Viborg Kommune har tidligere givet tilsagn om at støtte haludvidelsen med fem millioner kroner under forudsætning af at Møldrup Hallen selv skaffer yderligere fem millioner ,så det samlede budget er 10 millioner kroner til ombygning og udvidelse.

Indtil videre har hallen de første 1,5 millioner kroner på plads, og man regner med at kunne rejse yderligere 1,5 millioner, mens de sidste to skal samles via folkeaktier og støtte fra erhvervsdrivende – læs mere om at støtte projektet HER.

Priserne på materialer og håndværkere kan, i kraft af tidens prisstigninger, ende med at være noget højere, end de var, da tilsagnet blev givet, men hal-bestyrelsen håber og tror, at det rækker.

Det er jo med en vis portion usikkerhed mht. hvordan priserne udvikler sig fremadrettet, men man håber at de falder til ro inden projektet for alvor skydes igang. ”Ellers må vi jo se på, hvor langt vi kan komme for det, vi har”, siger formanden.

bottom of page